Top

Nowe władze LOT-u wybrane

13 paź

Nowe władze LOT-u wybrane

W dniu 12 października 2021 r. odbyło się zwyczajne wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Góry Świętokrzyskie. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, WZC dokonało wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2025. Chwilę później nowe władze ukonstytuowały się. Oto ich skład:

Zarząd:

Piotr Sepioło – Prezes Zarządu

Paweł Walczyszyn – Wiceprezes Zarządu

Roman Lefek – Członek Zarządu

Irmina Maliszewska – Sekretarz Zarządu

Daniel Kozioł – Skarbnik Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Agnieszka Sochacka – Przewodnicząca Komisji

Urszula Czernikiewicz – Członek Komisji

Daria Łojek – Sekretarz Komisji