Top
 

Korona Gór Świętokrzyskich

Co to jest Odznaka Korona Gór Świętokrzyskich?

Korona Gór Świętokrzyskich to 28 najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów Gór Świętokrzyskich.  Za zdobycie ich wszystkich można otrzymać odznakę Korona Gór Świętokrzyskich, przyznawaną przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.

Jak zdobyć Odznakę?

Istnieją dwa sposoby zdobycia odznaki:

  1. Meldując się za pomocą kodów QR umieszczonych na drogowskazach, na poszczególnych szczytach lub w ich pobliżu. Po zameldowaniu się otrzymujemy certyfikat na emaila. W siedzibie PTTK certyfikaty są weryfikowane w systemie. Uwaga! Ze względów ochrony przyrody czy kwestie gospodarki leśnej, niektóre drogowskazy umieszczone zostały poza szczytami. Lokalizacje poszczególnych drogowskazów znajdują się na mapie poniżej.
  2. Zbierając pieczątki do specjalnej książeczki lub dokumentując zdobycie swoim zdjęciem na szczycie. Stemple znajdują się na szczytach lub w miejscach niedaleko ich. Książeczkę można otrzymać w oddziale PTTK , tam również weryfikowana jest uzupełniona książeczka.

Poniżej znajduje się pełny regulamin i wykaz szczytów.

§ 1

Odznaka KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest odznaką regionalną Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kielcach.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest:
1) promowanie regionu – poznawanie jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków;
2) popularyzacja turystyki pieszej w całych Górach Świętokrzyskich, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 01.07.2007 r., tj. od daty wejścia w życie Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów Gór Świętokrzyskich według zamieszczonego wykazu.

§ 6

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 7

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przewodnikiem, przodownikiem lub bez ich udziału.

§8

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przewodnika świętokrzyskiego lub przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK (górskiej lub pieszej), mającego uprawnienia na województwo świętokrzyskie. Należy również, w miarę możliwości, przybić na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu lub instytucji. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę.

§ 9

Ubiegający się o Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę weryfikacji Kapitule Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, w skład której wchodzą: dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej i dwóch przedstawicieli Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. Siedzibą Kapituły jest Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.

§10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH wraz z podpisem członka Kapituły.

§11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§12

Odznakę nabywa się w Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

§ 13

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH można uzyskać w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

§ 14

Wręczenie odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH odbywa się podczas imprez oddziałowych według ustalonego obrzędu, a fizycznym tego potwierdzeniem jest numerowana odznaka KORONY GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.

§15

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Kapituła Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.

§16

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach 28.02.2007 r. i obowiązuje od dnia 01.07.2007 r. wraz z poprawkami uchwalonymi na posiedzeniu w dniu 05.02.2009 r.

Wykaz szczytów do zdobycia odznaki
Korona Gór Świętokrzyskich

Podane w wykazie szczyty zostały wybrane ze względu na fakt, iż przecinają je znakowane szlaki turystyki pieszej PTTK oraz odznaczają się wybitnymi walorami: geograficznymi, turystycznymi, geologicznymi, historycznymi, przyrodniczymi itp.

Lp.

Szczyt

Wys.

Pasma i Grzbiety Szlak

1.

Łysica

612 m

Pasmo Łysogórskie Czerwony

2.

Szczytniak

554 m

Pasmo Jeleniowskie Czerwony i czarny

3.

Bukowa Góra

482 m

Pasmo Klonowskie Zielony i żółty

4.

Klonówka

473 m

Pasmo Masłowskie Czerwony

5.

Kiełków

452 m

Pasmo Orłowińskie Niebieski

6.

Radostowa

451 m

Grzbiet Krajeński Czerwony

7.

Drogosiowa

447 m

Pasmo Bielińskie Niebieski

8.

Siniewska

444 m

Pasmo Oblęgorskie Czerwony

9.

Włochy

427 m

Pasmo Cisowskie Niebieski

10.

Kamień Michniowski

423 m

Pasmo Sieradowickie Niebieski i czarny

11

Sosnowica

413 m

Wzgórza Tumlińskie Czerwony

12.

Altana

408 m

Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie Zielony

13.

Osieczyńska Góra

407 m

Wzgórza Suchedniowskie Czerwony

14.

Telegraf

406 m

Pasmo Dymińskie Niebieski

15.

Patrol

389 m

Pasmo Zgórskie Niebieski

16.

Biesak

381 m

Pasmo Posłowickie Niebieski

17.

Otrocz

372 m

Grupa Otrocza Niebieski

18.

Zelejowa

372 m

Pasmo Zelejowskie Czerwony

19

Dobrzeszowska

368 m

Pasmo Dobrzeszowskie Niebieski

20.

Jaźwina

361 m

Pasmo Ociesęckie Żółty

21.

Sikorza

361 m

Pasmo Brzechowskie Niebieski

22.

Góra Zamkowa

360 m

Pasmo Chęcińskie Żółty

23.

Miedzianka

356 m

Wzgórza Miedziankowskie Żółty

24.

Chełmowa Góra

348 m

Pasmo Pokrzywiańskie Czarny

25.

Fajna Ryba

347 m

Pasmo Przedborsko-Małogoskie Zielony

26.

Karczówka

339 m

Pasmo Kadzielniańskie Czerwony

27.

Glinianki

336 m

Grzywy Korzeczkowskie Żółty

28.

Grząby Bolmińskie

330 m

Grząby Bolmińskie Żółty

Lokalizacje drogowskazów

Poniżej znajdziecie informacje, jak najdogodniej i najszybciej dostać się na szczyt, by poczuć „moc zdobywcy” 🙂 A tym, których natura obdarowała zdrowiem i werwą, zawsze polecamy zdobywanie szczytów podczas dłuższych wędrówek po szlakach turystycznych Gór Świętokrzyskich 🙂

Potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami!