Top

Szkolenia dla przedsiębiorców branży turystycznej

24 sty

Szkolenia dla przedsiębiorców branży turystycznej

CERTES sp. z o.o. jako Operator środków przeznaczonych na szkolenia dla przedsiębiorców z branży turystycznej, zaprasza do udziału w projekcie „ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesne kadry sektora TURYSTYKA” dofinansowanym ze środków UE.

Projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu „Kompetencje dla sektorów 2″.

Z projektu mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

– prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora turystycznego, PKD: N.79 oraz Sekcja I.55 oraz I.56 (zgodnie z zapisami w CEIDG/KRS),

– należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw i prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej,

Przedsiębiorca tj. właściciel lub współwłaściciel oraz jego pracownicy (zatrudnieni na umowę o pracę) mają możliwość skorzystania ze szkoleń i studiów podyplomowych, za które zapłacą tylko 20% ich wartości.

Szkolenia w ramach projektu:

  • Zarządzanie w branży MICE – Szkolenie – 30 h max  – koszt szkolenia za osobę 2.512,50 zł – z czego 80% tj. 2.010,00 zł otrzymują Państwo jako refundację, a 20% tj. 502,50 zł to Państwa wkład
  • Obsługa w turystyce zdrowotnej – Szkolenie – 3 moduły tematyczne po 60 h – łącznie 180 h lub Studia podyplomowe – 180 h – koszt to 6.300,00 zł/osobę – z czego 80% tj. 5.040,00 zł otrzymują Państwo jako refundację, a 20% tj. 1.260,00 zł to Państwa wkład
  • Zarządzanie pracą restauracji – Szkolenie – 2 moduły tematyczne po 45 h – łącznie 90 h – koszt to 3.150,00 zł/osobę – z czego 80% tj. 2.520,00 zł otrzymują Państwo jako refundację, a 20% tj. 630,00 zł to Państwa wkład
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach kryzysu – Studia podyplomowe –180h – koszt to 6.300,00 zł/osobę – z czego 80% tj. 5.040,00 zł otrzymują Państwo jako refundację, a 20% tj. 1.260,00 zł to Państwa wkład

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:  https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2

O dalszych krokach procesu rekrutacyjnego, na bieżąco będzie informował Operator projektu Certes Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Jego Głównym celem jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji 202 pracowników w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Turystyce.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi informacjami dotyczącymi projektu, które są dostępne na stronie Operatora: https://rozwojturystyki.pl/

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Telefony: 22 123 55 88530 566 868733 551 066

Adres email: rozwojturystyki@certes.pl

Adres siedziby: Certes Sp. z o.o., ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa