Top
 

Dąb Bartek i Aleja Przydrożna w Zagnańsku

Dąb Bartek i Aleja Przydrożna w Zagnańsku

per person

Dąb Bartek, zwany Królem Puszczy Świętokrzyskiej, jest pomnikiem przyrody prawnie chronionym od 1954 roku. Liczy sobie ok. 700 lat. Rośnie kilkanaście kilometrów na północ od Kielc przy drodze Ćmińsk – Barcza (nr 750), na wysokiej skarpie nad rzeką Bobrzą. Po pożarze w 1906 r. od strony wschodniej na pniu Bartka powstała martwica boczna, a powstałą z czasem dziuplę, wypełniono plombą cementową. W 1934 roku przyrodnicy uznali go za najokazalsze drzewo w Polsce.

Dojeżdżając do Bartka od strony Zagnańska ulicą Turystyczną, na poziomie parkingu, mijamy pomnik przyrody ożywionej. Jest to aleja składająca się z ok. 50 okazałych drzew: klonów, lip, jesionów i grochodrzewów oraz modrzewi polskich. Ciągnie się ona na długości 220 metrów.

  • Zawiera
    Dąb Bartek i Aleja Przydrożna w Zagnańsku

MAPA DOJAZDU