Top
 

Góra Radostowa

Góra Radostowa

per person

Góra Radostowa (451 m n.p.m.) położona na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wzgórze to od strony zachodniej zamyka malowniczy przełom rzeki Lubrzanki. Od wschodu przechodzi we wzniesienie Góry Wymyślonej i dalej w Kraiński Grzbiet. Północny i południowy stok Radostowej porasta las. Dodatkowo, południowa część wzniesienia usłana jest wąwozami z kamiennym dnem, tzw. kamecznicami. Sam szczyt Radostowej jest charakterystyczny ze względu na widoczny punkt pomiarowy z wieżą triangulacyjną. U podnóża góry, we wsi Ciekoty znajduje się zbiornik wodny, przy którym znaczną część swego dzieciństwa spędził Stefan Żeromski. Opisywał on niejednokrotnie okolicę, nazywając Radostową – Górą Domową.

Ze względu na walory historyczne jak i wysoką wartość estetyczno–krajobrazową Góra Radostowa, utrwalona w literaturze polskiej, podlega ochronie w naturalnym stanie krajobrazu nieskażonego działalnością ludzką. Wokół tej góry wyznaczono strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej.

  • Zawiera
    Góra Radostowa

MAPA DOJAZDU