Top
 

Górno

Górno

per person

Cała gmina Górno ma bogatą historię, sięgającą wieków. Miejscowości takie jak Leszczyny, Krajno, Bęczków czy Skorzeszyce są miejscami, w których mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ na historię Polski.

Pola Krajna są miejscem, gdzie w 1844 roku ks. Piotr Ściegienny organizował powstanie, a mieszkańcy brali udział w powstaniu styczniowym. Na Kraińskim Grzbiecie bronili się żołnierze września 1939 roku. W okresie II wojny światowej mieszkańcy za pomoc udzieloną partyzantom ginęli, o czym świadczą pomniki w Krajnie i Górno. W Leszczynach pochowani są rodzice Stefana Żeromskiego, co upamiętnia płyta w miejscowym kościele. Tablica pamiątkowa poświęcona Stefanowi Żeromskiemu została odsłonięta na placu przy Urzędzie Gminy w Górnie w 1997 roku.

Parafie, kościoły i cmentarze w tych miejscowościach zachowują pamięć o bohaterskich czynach mieszkańców. To wszystko sprawia, że historia gminy Górno jest niezwykle interesująca i ważna dla kultury i dziedzictwa narodowego.