Top
 

Iwaniska

Iwaniska

per person

Iwaniska to miasto, które zostało założone w 1403 roku przez rodzinę Zborowskich. W połowie XVI wieku było znane jako ośrodek kalwinizmu, jednak zostało zniszczone przez wojska Rakoczego. W 1663 roku miasto miało tylko 416 mieszkańców, a w 1674 roku już tylko 311.

Podczas powstania listopadowego, w marcu 1831 roku, dozór bóżniczy w Iwaniskach wpłacił 20 złotych na rzecz formującej się jazdy sandomierskiej. W 1869 roku miasto liczyło 1088 mieszkańców i straciło prawa miejskie. W tym czasie obowiązki rabina pełnił Chil Feleger, który w swoim życiorysie podkreślał swoje wielojęzyczne wykształcenie.

W okresie międzywojennym, Iwaniska były osadą miejską w powiecie opatowskim. Ludność żydowska zajmowała się głównie rzemiosłem, handlem i w mniejszym stopniu rolnictwem. W mieście funkcjonowało wiele zakładów rzemieślniczych, sklepów oraz przedsiębiorstw handlowych, które były prowadzone głównie przez Żydów.

W 1937 roku w Zarządzie gminy dominowali religijni bezpartyjni. Gmina liczyła wtedy około 2000 mieszkańców, a jej majątek był wyceniany na około 27 000 złotych. W miasteczku funkcjonowały synagoga, mykwa, cheder oraz nieogrodzony cmentarz. Życie społeczności żydowskiej w Iwani­skach było bardzo aktywne, a mieszkańcy angażowali się zarówno w sprawy religijne, jak i gospodarcze.

1

MAPA DOJAZDU