Top
 

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Radkowicach-Kolonii

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Radkowicach-Kolonii

per person

Kościół wybudowano w 1621 r. w Miedzierzy (gm. Mniów) z fundacji Stanisława Przerębskiego, starosty opoczyńskiego i radoszyckiego. Z czasem jednak został opuszczony  i zaniedbany. Zabytkowy obiekt niszczał, aż w 1957 r. mieszkańcy Radkowic odkupili go i przenieśli do swojej miejscowości. Montaż budowli trwał kilka lat. W latach 1986–1994 świątynię poddano gruntownej renowacji. Odnowiono wnętrze, a zabytkowym ołtarzom i rzeźbom przywrócono dawny blask. W kościele są trzy barokowe ołtarze: główny z obrazami Matki Bożej z Dzieciątkiem i Przemienienia Pańskiego, oraz boczne – Św. Barbary i Św. Rozalii. Zachowały się oryginalne szybki okienne z malowidłami ludowymi oprawione w ołów. Na szybach znajdują się m.in. przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem, Św. Stanisława i Św. Anny Samotrzeć, a także dawne herby. Kościółek z Miedzierzy został przeniesiony dzięki staraniom poetki Wandy Pomianowskiej. Urodzona w Warszawie, pokochała region świętokrzyski i tu w Radkowicach spędziła najpracowitsze lata swojego życia.

Radkowice-Kolonia 3

27-225 Pawłów

  • Zawiera
    Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Radkowicach-Kolonii

MAPA DOJAZDU