Top
 

Kościół św. Ap. Piotra i Pawła w Waśniowie

Kościół św. Ap. Piotra i Pawła w Waśniowie

per person

Kościół pw. św. Piotra i Pawła zbudowano w 1656 r. dzięki staraniom ówczesnego proboszcza Benedykta Delegiewicza. W znacznym stopniu rozbudowany został w 1882 r. Restauracja świątyni miała miejsce w latach 1971-1975 oraz po 2002 r. Kościół wymurowano z kamienia i pokryto tynkiem, w stylu późnorenesansowym. Przy środkowym przęśle nawy, po obu jego stronach, dostawiono prostokątne kaplice: od północy większą, od południa mniejszą, z przylegającą do niej od zachodu kruchtą. Prezbiterium jest kwadratowe, węższe i niższe od nawy. Od północy dobudowana została do niego zamknięta wielobocznie zakrystia. Wnętrze nakrywają sklepienia: w prezbiterium krzyżowe, w nawie i w kaplicach kolebkowe z lunetami. Na sklepieniach widoczna jest delikatna dekoracja stiukowa. Wyposażenie wnętrza jest barokowe (ambona, krucyfiks na łuku tęczowym, ławki) i rokokowe (ołtarz główny, ołtarze boczne, ołtarze w kaplicach).

ul. Rynek 30

27-425 Waśniów

  • Zawiera
    Kościół św. Ap. Piotra i Pawła w Waśniowie

MAPA DOJAZDU