Top
 

Kościół św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach

Kościół św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach

per person

Świątynia w Grzegorzowicach powstała prawdopodobnie pod koniec XIII w. lub na początku XIV w. i jest jednym z najpóźniejszych obiektów romańskich w Polsce. Jan Długosz pisze o kościele w Grzegorzowicach jako powstałym w II poł. XIII w. i ufundowanym przez Nawoja, herbu Topór. Posiadał wówczas formę romańskiej rotundy. W 1627 r. dobudowano do niej od zachodu prostokątną nawę. Dobroczyńcami kościoła byli właściciele Grzegorzowic i Sarniej Zwoli, m.in. Mikołaj Chrząstowski, Stanisław Ożarowski (XVI w.), Sosnowscy (Karol – fundator 54-stopniowych schodów), Olszewscy i Rauszerowie (szaty i dzwony). Świątynia jest budowlą zróżnicowaną stylistycznie, jednonawową ze szkarpami w narożach (I poł. XVII w.) i z równej jej wysokości prezbiterium (I poł. XIV wieku) o rzucie kolistym z absydą od wschodu, do którego od północy przylega prostokątna, niska zakrystia (ok. 1627 r.). Świątynia została wystawiona z kamienia łamanego i cegły, całe jej wnętrze i elewacje nawy wytynkowano. Elewację prezbiterium urozmaicają trzy romańskie okna. Wyposażenie tworzą m.in.: ambona z XVIII w., ołtarze boczne o cechach barokowych z XIX w. oraz gotycka chrzcielnica z XIV w.

Grzegorzowice 51

27-425 Waśniów

  • Zawiera
    Kościół św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach

MAPA DOJAZDU