Top
 

Kościół św. Małgorzaty w Chybicach

Kościół św. Małgorzaty w Chybicach

per person

Kościół ufundowali w 1362 r. Świesław i Maciej ze Świeszkowic herbu Syrokomla. Jest to budowla gotycka, murowana z piaskowca i cegły (obecnie pokryta tynkiem), o charakterystycznej trzyczęściowej bryle. Otacza ją murowane ogrodzenie z bramą i schodami z 1. poł. XIX w. Najciekawszym elementem architektonicznym kościoła jest gotyckie sklepienie palmowe nawy podtrzymywane jednym, siedmiobocznym filarem. W późnorenesansowym ołtarzu  głównym z XVII w. znajdują się m. in. obrazy Matki Bożej Częstochowskiej  i Św. Małgorzaty przyozdobione sukienkami oraz posągi Św. Małgorzaty, Św. Katarzyny  (po bokach) i Św. Michała (w zwieńczeniu ołtarza). Ponadto warto zwrócić uwagę na tablicę erekcyjną z 1362 r., gotycki ostrołukowy portal w zakrystii oraz późnobarokowe ołtarze boczne i ambonę. Na wieży kościoła znajduje się zabytkowy dzwon z datą 1565 i herbem Odrowąż.

Chybice 47

27-225 Pawłów

  • Zawiera
    Kościół św. Małgorzaty w Chybicach

MAPA DOJAZDU