Top
 

Kościół św. Michała Archanioła w Łagowie

Kościół św. Michała Archanioła w Łagowie

per person

Świątynia powstała w 1582 r. dzięki staraniom biskupa włocławskiego Hieronima Rozdrażewskiego poprzez dobudowę nawy do istniejącego już XV-wiecznego prezbiterium. Obecny kościół to budowla orientowana, z prezbiterium skierowanym na wschód. Wykonany jest z kamienia wapiennego. Wzdłuż całej długości nawy głównej mieszczą się kaplice, tworzące rodzaj naw bocznych. Kościół reprezentuje styl późnogotycki. W lewej ścianie prezbiterium znajduje się epitafium starościny piórkowskiej Anny z Rozdrażewskich Przerembskiej. Ołtarz główny w stylu późnego renesansu z bogatą dekoracją snycerską, pochodzi z 1600 r. Wśród ołtarzy bocznych, dwa są barokowe i jeden rokokowy. Nawa główna jest niemal dwa razy wyższa niż prezbiterium. Na przełomie XVII/XVIII w. od północy przy prezbiterium powstała zakrystia. Podczas wojny w 1944 r. więźba, pokrycie dachu i wyposażenie kościoła spłonęły. W efekcie zawaliło się sklepienie kościoła. Świątynia była sukcesywnie remontowana w latach 1982-1998.

Rynek 66

26-025 Łagów

  • Zawiera
    Kościół św. Michała Archanioła w Łagowie

MAPA DOJAZDU