Top
 

Kościół św. Stanisława w Bodzentynie

Kościół św. Stanisława w Bodzentynie

per person

Świątynię gotycką w Bodzentynie ufundował biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki w latach 1440–1452. Jest to budowla trójnawowa typu bazylikowego. Najcenniejszym zabytkiem znajdującym się w kościele jest ołtarz. Wykonanie dekoracji ołtarza przypisuje się Giovanniemu Cini ze Sieny. Natomiast obraz Chrystusa na krzyżu wykonał w Wenecji w latach 1546-1547 Piotr Włoch. Ołtarz główny fundacji króla Zygmunta Starego pochodzi z Katedry Wawelskiej. Warto zwrócić uwagę na gotycki tryptyk bodzentyński z 1508 r., gotycką rzeźbę Matki Bożej z dzieciątkiem, chrzcielnicę z 1492 r. oraz gotycką tablicę erekcyjną z 1452 r., przedstawiającą fundatora w kardynalskich szatach. Po przekroczeniu bramy kościelnej, po lewej stronie widać figurę wykonaną z kamienia ufundowaną przez Antoniego i Franciszkę Szczygłów w 1868 r.

ul. Kościelna 3

26-010 Bodzentyn

  • Zawiera
    Kościół św. Stanisława w Bodzentynie

MAPA DOJAZDU