Top
 

Kościół św. Stanisława w Tumlinie-Węglach

Kościół św. Stanisława w Tumlinie-Węglach

per person

Świątynię ufundował w 1599 r. kard. Jerzy Radziwiłł, biskup krakowski i zarządca dóbr królewskich. Jej powstanie wiązało się z odnalezionymi w okolicy złożami miedzi i rozwijającym się jej wydobyciem, jak i powstającymi kuźnicami, szlifierniami i odlewniami. Kardynał nakazał wybudować kościół z myślą o osiedlających się tutaj górnikach i hutnikach, którzy przybyli głównie z Włoch i Anglii. W 1630 r. kościół strawił wielki pożar. Staraniem biskupa Kajetana Sołtyka wkrótce go odrestaurowano. Świątynię odnawiano jeszcze w latach 1888-1905 oraz 1970-1988. Bryła świątyni jest budowlą jednonawową w stylu wczesnobarokowym, zamkniętą węższym wielobocznym prezbiterium. Kościół wybudowano z czerwonego piaskowca wydobywanego w Tumlinie. Szczególnym kultem od wieków otaczany jest wizerunek Matki Bożej Śnieżnej umieszczony w ołtarzu bocznym, który przywieźli ze sobą włoscy hutnicy w 1630 r.

Tumlin-Węgle 7

26-050 Zagnańsk

  • Zawiera
    Kościół św. Stanisława w Tumlinie-Węglach

MAPA DOJAZDU