Top
 

Kościół św. Wawrzyńca w Nowej Słupi

Kościół św. Wawrzyńca w Nowej Słupi

per person

Świątynię zbudowano w XVII w. i rozbudowano w XX wieku. Do wnętrza prowadzi wczesnobarokowy portal z godłem benedyktyńskim, nad którym w niszach umieszczono barokowe posąg św. Wawrzyńca, a w szczycie – św. Benedykta i Scholastyki. We wnętrzu uwagę zwracają: ołtarz główny z czarnego marmuru z cennym krucyfiksem oraz kolebkowe sklepienie nawy przyozdobione późnorenesansową sztukaterią. Ołtarze boczne z XVIII w. ozdobiono XVII-wiecznymi obrazami Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Anny. Na cmentarzu kościelnym, oprócz zabytkowych nagrobków z XIX w. i figury św. Floriana z 1929 r., spotkamy pomniki upamiętniające poległych za wolność ojczyzny w powstaniu styczniowym i w czasie II wojny światowej. W ogrodzeniu umieszczono późnorenesansową kutą bramę przywiezioną ze Świętego Krzyża po kasacie opactwa.

ul. Kielecka 1

26-006 Nowa Słupia

  • Zawiera
    Kościół św. Wawrzyńca w Nowej Słupi

MAPA DOJAZDU