Top
 

Kościół św. Wojciecha w Mominie

Kościół św. Wojciecha w Mominie

per person

Kościół parafialny pw. św. Wojciecha powstał przed 1326 r. W XV w. powiększono go staraniem ks. Jana Wronkowskiego z Bodzentyna, kantora opatowskiego. W XVII w. dobudowano od północy renesansową kaplicę, zwieńczoną murowaną kopułą. Ks. Stanisław Adamczyk w 1815 r. pokrył dach blachą miedzianą. W 1880 r. wykonano organy o trakturze mechanicznej firmy Adolfa Hofmana. Jednoprzęsłowe, gotyckie prezbiterium jest zamknięte wielobocznie i opięte szkarpami. Nawa jest trójprzęsłowa, o równej z prezbiterium szerokości. Od zachodu przylega do niej czworoboczna, trzykondygnacyjna wieża oraz XVII-wieczna kruchta dobudowana od południa. Przy prezbiterium od północy dostawiona jest zakrystia i skarbczyk. Nawę i prezbiterium nakrywają płaskie stropy drewniane. W skarbczyku i zakrystii są sklepienia kolebkowe z lunetami, a w kruchcie kolebkowo-krzyżowe. Na sklepieniu nawy umieszczona została iluzjonistyczna polichromia o cechach klasycystycznych. Kaplicę nakrywa ośmioboczna kopuła, której pola ozdabiają dekoracje stiukowe. W kościele znajduje się sześć ołtarzy z nastawami, a na ścianach rozmieszczone są nagrobki rodziny Jasińskich.

Momina 17 A

27-425 Waśniów

  • Zawiera
    Kościół św. Wojciecha w Mominie

MAPA DOJAZDU