Top
 

Łączna

Łączna

per person

Gmina Łączna znajduje się w południowej części powiatu skarżyskiego, sąsiadując z gminami Zagnańsk, Bliżyn, Suchedniów, Bodzentyn i Masłów. Obszar gminy obejmuje 62 km2 i zamieszkuje ją około 5,4 tys. mieszkańców. Gmina charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, dużym udziałem lasów oraz występowaniem piaskowców kwarcytowych i lasów. Jest to również obszar, gdzie znajduje się jedyne w kraju złoże kopaliny krzemionkowej.

W Łącznej, która jest siedzibą gminy, można znaleźć wiele zabytków i miejsc historycznych. Łączna była osadą już od średniowiecza i przynależała do okręgu parafialnego we Wzdole. Wieś ta odgrywała ważną rolę w historii regionu, związaną zarówno z górnictwem i hutnictwem, jak i z wydarzeniami powstańczymi 1863-1864 r. Obecnie Łączna kojarzy się również z przemysłem drzewnym, hutnictwem szkła oraz turystyką.

Gmina Łączna dzięki swojemu urozmaiconemu terenowi i bogatej historii stanowi atrakcyjne miejsce do zamieszkania, pracy oraz wypoczynku. Jej mieszkańcy mają okazję cieszyć się malowniczymi krajobrazami, bogactwem przyrody oraz historycznym dziedzictwem.