Top
 

Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu

Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu

per person

Ciekawym punktem na mapie Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu. Posiada ono nowoczesną wystawę w postaci spektaklu światła, dźwięku oraz scenografii w formie dioram i makiet. Wystawa ukazuje bogactwo faunistyczne i florystyczne na przykładzie różnych ekosystemów Parku. Pozwala zapoznać się z różnorodną budową geologiczną Gór Świętokrzyskich oraz historią przekształcania i ochrony na tamtym terenie. Multimedialna ekspozycja przyrodnicza pomaga zrozumieć dlaczego ochrona przyrody jest ważnym zadaniem na tym obszarze.

Święty Krzyż 1

26-006 Nowa Słupia

tel. 41 317 70 87, 690 080 034

e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl

MAPA DOJAZDU