Top
 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi

per person

Muzeum usytuowane jest w miejscu, gdzie odkryto pozostawione przez starożytnych hutników piecowisko dymarskie. Piece są pozostałością istniejącego w czasach rzymskich na przedpolu Łysogór prężnego ośrodka hutniczego. Multimedialna wystawa prowadzi nas w czasy starożytnych hutników, a także dwa przenikające się wzajemnie światy – ludu kultury przeworskiej, który stworzył na terenie dzisiejszego regionu świętokrzyskiego ośrodek produkcji żelaza oraz świat i kulturę Starożytnego Rzymu. Muzeum prowadzi warsztaty oraz lekcje muzealne.

ul. Świętokrzyska 59

26-006 Nowa Słupia

tel. 41 389 70 45

e-mail: biuro@muzeum-nowaslupia.pl

MAPA DOJAZDU