Top
 

Pawłów

Pawłów

per person

Gmina Pawłów, położona w środkowej części Polski, w województwie świętokrzyskim, jest obszarem bogatym w zabytki i ślady dawnej działalności ludzkiej. Historia osadnictwa na tym terenie sięga starożytności, co potwierdzają liczne znaleziska archeologiczne.

Pierwsze wzmianki o miejscowości Pawłów pochodzą z XIV wieku, jednak badania nad hutnictwem świętokrzyskim wykazują, że osadnictwo na tych terenach istniało już wiele wieków wcześniej. W okresie XI-XIII wieku powstawały ośrodki osadnicze w okolicznych miejscowościach, co świadczy o ożywieniu procesów osadniczych i handlowych w tym regionie.

Gmina Pawłów, utworzona w 1976 roku, zajmuje obszar 137 km kwadratowych i jest jedną z największych gmin województwa świętokrzyskiego. Bogata historia tego terenu przyciąga turystów z całej Polski, którzy chętnie odwiedzają liczne zabytki i miejsca o historycznym znaczeniu.

Dzisiejszy Pawłów to dynamicznie rozwijająca się gmina, która dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego swoich terenów. Przemysł turystyczny i rolniczy odgrywają istotną rolę w gospodarce lokalnej, a mieszkańcy cenią sobie spokój i piękno otaczającej ich przyrody.