Top
 

Przełom Lubrzanki w Mąchocicach Kapitulnych

Przełom Lubrzanki w Mąchocicach Kapitulnych

per person

Górskim przełomem pomiędzy zboczami Dąbrówki i Radostowej, przepływa rzeka Lubrzanka, rozdzielając Pasmo Masłowskie od Pasma Łysogór. Przełom ten jest jedną z najpiękniejszych dolin Gór Świętokrzyskich. Lubrzanka, torując sobie drogę przez złom kwarcytów, nadaje stromym zboczom swoistego uroku, wzbogaconego licznymi wąwozami ukrytymi w bujnej roślinności. Dolina Lubrzanki widnieje w rejestrze Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk. Obejmuje on większy fragment doliny rzecznej z licznymi dopływami, otoczonej podmokłymi łąkami. Stanowi jeden z najważniejszych w regionie obszarów występowania mięczaków: skójki gruboskorupowej, skójki malarskiej i szczeżui wielkiej. Koryto rzeczne zasiedlają również minogi strumieniowe i bardzo nielicznie – brzanki.

  • Zawiera
    Przełom Lubrzanki w Mąchocicach Kapitulnych

MAPA DOJAZDU