Top
 

Rezerwat Góra Jeleniowska

Rezerwat Góra Jeleniowska

per person

Ten geologiczno-leśny rezerwat położony jest w strefie grzbietowej Góry Jeleniowskiej. Celem ochrony jest zachowanie zespołu zróżnicowanych form rzeźby terenu, wraz z porastającym je lasem jodłowo-bukowym. Główny grzbiet rezerwatu budują piaskowce kwarcytowe. Wskutek silnego i głębokiego spękania wytworzyły się z nich formy mające postać ostańcowych skałek o wysokości od 0,8 do 5 m, które stanowią największą atrakcję rezerwatu. Wokół nich znajdują się rozwaliska skalne, przechodzące stopniowo w kierunku południowym w rumowiska blokowe o cechach gołoborzy. Warunki klimatyczne i podłoże ubogie w wapń sprzyjają rozwojowi roślin pochodzenia górskiego. Dominującym zespołem roślinnym jest tutaj zubożała buczyna karpacka w formie podgórskiej z udziałem jodły. Wiek niektórych drzew przekracza 120 lat.

  • Zawiera
    Rezerwat Góra Jeleniowska

MAPA DOJAZDU