Top
 

Rezerwat Kamień Michniowski

Rezerwat Kamień Michniowski

per person

Rezerwat częściowy Kamień Michniowski obejmuje część szczytową oraz fragment zachodniego stoku najwyższego wzniesienia o tej samej nazwie, zbudowanego z dolnodewońskich piaskowców kwarcytowych przewarstwionych łupkami. Obszar rezerwatu porasta około 100-letnia kwaśna dąbrowa ze znacznym udziałem jodły oraz sosny i buka. Osobliwego charakteru nadają rezerwatowi naturalne wychodnie bloków skalnych o długości około 200 m z licznymi urwiskami, występami i pieczarami. Na powierzchni piaskowców rosną cenne gatunki mchów i porostów oraz rzadka i chroniona roślinność runa. W obrębie skałek znajduje się jaskinia pseudokrasowa o długości 25 m. Służyła ona za schronienie powstańcom styczniowym, a w okresie II wojny światowej partyzantom z ugrupowania Jana Piwnika „Ponurego”.

  • Zawiera
    Rezerwat Kamień Michniowski

MAPA DOJAZDU