Top
 

Rezerwat Małe Gołoborze

Rezerwat Małe Gołoborze

per person

Rezerwat częściowy Małe Gołoborze znajduje się w centralnej części dużego kompleksu leśnego na stokach Góry Chocimowskiej w Paśmie Jeleniowskim. Ochronie częściowej podlega zróżnicowany morfologicznie obszar z grzbietem górskim, zboczami i doliną zanikającego okresowo potoku. W górnej części północnego zbocza góry znajduje się niewielkie blokowisko skalne o cechach gołoborza, zbudowane z piaskowców kwarcytowych. Jest ono narażone na stopniowe opanowywanie przez roślinność. Wychodnie skał kambryjskich znajdują się również w dolinie strumienia przybierając postać kilku niewysokich wodospadów. Obszar rezerwatu porasta las będący pozostałością dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Występują tu dwa zespoły roślinne: buczyny karpackiej w formie podgórskiej i kwaśnej buczyny z bukami i jodłami o wieku przekraczającym 170 lat.

  • Zawiera
    Rezerwat Małe Gołoborze

MAPA DOJAZDU