Top
 

Rezerwat Szczytniak

Rezerwat Szczytniak

per person

Rezerwat geologiczno-leśny Szczytniak obejmuje fragment przyszczytowej partii stoku góry Szczytniak, najwyższego wzniesienia Pasma Jeleniowskiego. Chronione są tu gołoborza stanowiące przykład zachodzących na powierzchni procesów geomorfologicznych oraz odsłonięcia kwarcytów górnokambryjskich z interesującymi teksturami o niewyjaśnionej genezie. Gołoborze na Szczytniaku jest niewielkie i stopniowo kurczy się, ulegając ekspansji roślinności. Porastają je kępy karłowatych brzóz, jarzębin i buków. Postępuje tu również sukcesja mchów, paproci, jeżyn i borówek. Głazy porośnięte są mchami, które na obrzeżach rumowiska tworzą piękne zielone kobierce. Odnaleźć tu można ciekawe okazy roślin podlegających ochronie. Ochroną rezerwatową otoczono także kilkuhektarowy fragment lasu jodłowo-bukowego o charakterze pierwotnym.

  • Zawiera
    Rezerwat Szczytniak

MAPA DOJAZDU