Top
 

Rezerwat Wąwóz w Skałach

Rezerwat Wąwóz w Skałach

per person

Rezerwat ten znajduje się po południowo-wschodniej stronie nieczynnego kamieniołomu w miejscowości Skały. Obejmuje dno oraz zbocza doliny mającej charakter jaru o stromo nachylonych ścianach o wysokości do 30 m. Środkiem rezerwatu płynie bezimienny potok – prawobrzeżny dopływ rzeki Dobruchny. W ścianach wąwozu odsłaniają się stromo nachylone warstwy dolomitów. Porastają je łany roślinności kserotermicznej. W występujących w dolomitach wkładkach wapieni zbudowanych w znacznej części z muszli, odkryto i po raz pierwszy opisano trzy gatunki ramienionogów. Na dawnej powierzchni dna morskiego wietrzenie wyeksponowało kopulaste kolonie sinic. W dolomitowych skałkach, ukrytych w liściastym lesie w południowej ścianie wąwozu, znajduje się niewielka jaskinia z blisko 10-metrowym korytarzem. Drugą, znacznie mniejszą, znaleźć można w skarpie nad Dobruchną, od strony wsi Zagaje Grzegorzowskie, już poza terenem rezerwatu.

  • Zawiera
    Rezerwat Wąwóz w Skałach

MAPA DOJAZDU