Top
 

Rezerwat Wykus

Rezerwat Wykus

per person

Rezerwat Wykus, utworzony w 1978 r., to rezerwat częściowy. Położony jest wśród rozległego kompleksu Lasów Siekierzyńskich. Obejmuje obszar o dużym zróżnicowaniu rzeźby terenu z podmokłą doliną niewielkiego strumienia i pagórkowatymi zboczami wzniesienia Wykus. W skład rezerwatu wchodzą lasy i bory mieszane o cechach lasu naturalnego. Wiek drzewostanu waha się od 70 do 100 lat z pojedynczymi osobnikami jodły osiągającymi do 140 lat. W bogatym i różnorodnym runie występują cenne gatunki objęte ochroną prawną. Rezerwat ustanowiono w celu ochrony wielogatunkowych zbiorowisk roślinnych i dla zachowania w niezmienionej formie terenu zgrupowania oddziałów partyzanckich mjr Jana Piwnika „Ponurego”. Zdarzenia z okresu II wojny światowej upamiętnia znajdująca się na polanie kapliczka. Co roku odbywają się tutaj uroczystości ku czci poległych w walce z okupantem.

  • Zawiera
    Rezerwat Wykus

MAPA DOJAZDU