Top
 

Rezerwat Zamczysko

Rezerwat Zamczysko

per person

W centralnej części Pasma Orłowińskiego znajduje się rezerwat Zamczysko, utworzony dla zachowania cennego ze względów naukowych fragmentu naturalnego mieszanego lasu bukowego o charakterze pierwotnym. Obejmuje on szczyt góry Wysokówki – drugiej co do wysokości w Paśmie Orłowińskim. Dominującym zespołem roślinnym jest buczyna karpacka w odmianie podgórskiej. W drzewostanie obok dominującego buka rosną: jodła, jawor, klon, grab oraz dąb bezszypułkowy. Niektóre drzewa osiągają wiek powyżej 200 lat. W rezerwacie chroniony jest też obiekt archeologiczny – wały ziemne, pozostałości ośrodka kultu pogańskiego z ok. X w., najprawdopodobniej poświęcony bogini Mokoszy.

  • Zawiera
    Rezerwat Zamczysko

MAPA DOJAZDU