Top
 

Szlak rowerowy Duża Pętla Bielińska

Szlak rowerowy Duża Pętla Bielińska

per person

Trzy czwarte trasy biegnie po drogach asfaltowych, pozostała część wiedzie drogami gruntowymi. Nadaje się do przejechania na rowerach turystycznych. Odcinki trudniejsze można przejść prowadząc rower. Technicznie trasa dość łatwa, kłopoty mogą sprawić jedynie liczne podjazdy. Szczególną uwagę należy zwrócić przy przekraczaniu ruchliwych jezdni w Bielinach, Hucie Nowej, Lechowie Makoszynie.

Przebieg: Huta Szklana, Bartoszowiny, Brzózki, Lechów, Makoszyn, Bieliny, Porąbki, Kakonin, Huta Podłysica, Huta Szklana, Św. Krzyż. Ścieżkę można przebyć także w odwrotnym kierunku skręcając w szklanej Hucie w kierunku miejscowości Huta Podłysica.

Kilometraż: Huta Szklana – Bartoszowiny (3,5km) – Lechów (5,5km) – Makoszyn (4,5km) – Bieliny (6km) – Porąbki Szkoła (3km) – Zagroda w Kakoninie (3km) – Huta Podłysica (6km) – Huta Szklana (2km) – Święty krzyż (3km).

Długość trasy: 36 km

  • Zawiera
    Szlak rowerowy Duża Pętla Bielińska

MAPA DOJAZDU