Top
 

Wąwóz Dule i Jaskinia Zbójecka w Łagowie

Wąwóz Dule i Jaskinia Zbójecka w Łagowie

per person

Wąwóz Dule jest odkrywką czarnych wapieni dewońskich i łupków marglistych z bogatą fauną głowonogów. Uchodzi on za jedną z większych ciekawostek geologicznych w województwie. Istnieje hipoteza, że powstał w wyniku zawalenia się dużej jaskini krasowej, czego dowodem jest przepiękna, czteropoziomowa Jaskinia Zbójecka, położona na wysokości 312 m n.p.m. Jest ona objęta ochroną jako pomnik przyrody. Posiada jedno wejście w kształcie trójkąta z okapem skalnym i cztery poziomy. Długość korytarzy to około 160 m. Można tu zwiedzić rozległą, choć niską Salę Naciekową. Na lewo od głównego korytarza prowadzi ciasne przejście do niższych poziomów jaskini, gdzie znajdują się studnie, ciasne korytarze i nacieki. Żyją tu nietoperze: nocek rudy, nocek duży oraz podkowiec mały, a także rzadkie gatunki owadów. W jaskini znaleziono kości dzika lub świni domowej oraz szczątki ceramiki, pochodzące prawdopodobnie z XI lub XII w.

Ze zboczy wąwozu można podziwiać roztaczające się widoki. Na wschodzie widać Pasmo Jeleniowskie z Górą Jeleniowską i Szczytniakiem, a dalej na zachód Łysogóry ze Świętym Krzyżem. Możemy również przyjrzeć się roślinności porastającej te tereny. Są to zbiorowiska kserotermiczne i wapieniolubne. Szczególnie cenne są okazy chronionej goryczki i paprotki z rodzaju zanokcica. Jaskinia jest objęta ochroną jako pomnik przyrody. Jest dostępna do zwiedzania przez cały rok.

  • Zawiera
    Wąwóz Dule i Jaskinia Zbójecka w Łagowie

MAPA DOJAZDU