Top
 

Ruiny Zamku Krzyżtopór w Ujeździe

Ruiny Zamku Krzyżtopór w Ujeździe

per person

Zamek Krzyżtopór to pozostałość najwspanialszej niegdyś rezydencji magnackiej w XVII-wiecznej Polsce. Zbudowano go według zamysłu Krzysztofa Ossolińskiego we współpracy z włoskim architektem Wawrzyńcem Senesem. Według podań plan budowli miał odpowiadać kalendarzowi – znajdowały się w nim 4 wieże (cztery pory roku), 12 sal wielkich (miesiące), 52 pokoje (tygodnie) i 365 okien (ilość odpowiadająca dniom roku). Budowa trwała 23 lata, jednak Ossoliński cieszył się nią tylko rok. Także ci, którzy po jego śmierci zamieszkiwali w zamku, szybko żegnali się z tym światem. Podczas potopu szwedzkiego Krzyżtopór stanowił siedzibę gubernatora sandomierskiego i został wówczas ograbiony, a w czasie konfederacji barskiej został spalony przez wojska rosyjskie. Do dziś zachowało się jednak 90% oryginalnych murów, sukcesywnie zabezpieczanych przed dalszą destrukcją. W 2018 roku zamek uzyskał status Pomnika Historii.

Turyści mają do wyboru 5 tras zwiedzania, spośród których największym zainteresowaniem cieszy się trasa „Czerwona – dla odważnych”, ciągnąca się przez najgłębszą część podziemi. Korzystając z aplikacji mobilnej , można zobaczyć, jak zamek mógł wyglądać w czasach swojej świetności. Dla osób spragnionych wrażeń w ofercie znalazło się nocne zwiedzanie, podczas którego spotkać można ducha Białej Damy lub obejrzeć pokazy pojedynków bronią białą i tańca dworskiego. W bastionie „Smok” funkcjonuje Kawiarnia Zamkowa.

Ujazd 73

27-570 Iwaniska

tel. 15 860 11 33

e-mail: krzyztopor@krzyztopor.org.pl

MAPA DOJAZDU